Celostátní setkání animátorů seniorů

Hradec Králové, 24. 10. 2014

Závazná přihláška

Osobní údaje

Přihláška
Přihlašuji účast na setkání (účastnický poplatek se hradí předem):
 
Platba
Celková částka k zaplacení: 0 Kč
Výše uvedenou částku zaplatím (do stanovené uzávěrky 21. 10. 2014):
Doplňující údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů a podmínkami
Účastník uděluje pořadateli (jako správci údajů) souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů uvedených v této přihlášce a získaných na základě této přihlášky na celostátní setkání animátorů seniorů podle § 5, 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník prohlašuje, že se seznámil se všemi uvedenými informacemi a souhlasí s nimi.