Animátoři seniorů na celostátním setkání

Animátoři seniorů na celostátním setkání

Na dvou bohoslužbách měli účastníci možnost se setkat se čtyřmi biskupy. Hlavním celebrantem slavnostní zahajovací bohoslužby ve čtvrtek 20. 11. byl v kostele Nanebevzetí Panny Marie arcibiskup Karel Otčenášek, kazatelem světící biskup Josef Hrdlička z Olomouce a koncelebratem arcibiskup Bernard Moras z Indie. Závěrečnou páteční mši sv. 21. 11. v katedrále Svatého Ducha celebroval královéhradecký biskup Dominik Duka OP spolu s arcibiskupem Karlem Otčenáškem.
Téměř 180 účastníkům ze sedmi diecézí Čech a Moravy přednášeli osobnosti jako prof. Květoslav Šipr, doc. Jaroslav Max Kašparů, Kateřina Lachmanová, Th.D., prof. Jaro Křivohlavý a Lucia Faltinová, MA z Centra židovsko-křesťanských vztahů v Cambridge. Program nabízel kromě bohoslužeb a odborných přednášek také diskuzi a sdílení, rytmickou adoraci či výměnu zkušeností některých diecézí. Kulturním doplňkem programu byl benefiční koncert známé zpěvačky Evy Pilarové věnovaný projektu Diecézní charity Hradec Králové „Domky pro chudé“ v Indii, na který zavítalo přes 200 lidí. Nechyběl ani předprogram s modlitbou animátorů za seniory a službu, zvaný Moses. Záštitu nad celou akcí převzal arcibiskup Mons. Karel Otčenášek, bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a Národní centrum pro rodinu. Akci pořádalo Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.


20.11.2008

Celostátní setkání animátorů seniorů 2008

Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Hradec Králové

Fotili Jan Jankovič a Václav Hron

 
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.