Animátoři seniorů z celé ČR se setkali v Hradci Králové

Moderátorka akce Mgr. Marie Šetřilová

Animátoři zahájili setkání předprogramem Moses - MOdlitbou animátorů za SEniory a Službu. Hlavním tématem modlitby bylo zamyšlení nad biblickými postavami seniorského věku doplněné přímluvami. V dopoledním bloku přednášek vystoupil se svým příspěvkem „Kým je animátor seniorů?“ doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. a poté PhDr. Jaroslav Šturma s přednáškou „K otázkám psychologie seniorského věku“. Odpolední blok patřil ThLic. Tomáši Holubovi, Th.D. s příspěvkem „Eucharistie – Boží přítomnost pro nás“ a Mgr. Marku Orko Váchovi, Ph.D. se zamyšlením na téma: „Eutanázie jako civilizační choroba“. Vrcholem prvního dne byl večerní Benefiční koncert Zory Jandové a Zdenka Merty „Fifty-fifty“, jehož výtěžek podpoří Dům sociálních služeb pro seniory na Kropáčce v Hradci Králové.

Druhý den setkání zahájila bohoslužba celebrovaná světícím biskupem českobudějovickým Mons. Pavlem Posádem a dalšími kněžími. Program pokračoval přednáškami „Čas a co s ním?“ v podání prof. Jana Sokola, Ph.D., CSc. a „Ježíš a nemoc“ v přednesu doc. Mireii Ryškové, Th.D. Úplný závěr patřil besedě se zamyšlením: „Animátor společenství jako bratr (či sestra) ve víře aneb: Co mne na setkání oslovilo a jak to mohu využít ve svém společenství?“ s moderátorkou Ing. Mgr. Marií Zimmermannovou. Účastníci si poté zazpívali tradiční píseň setkání „Raduj se v Pánu“ a obdrželi požehnaní pro další nebo novou službu.

Záštitu nad setkáním převzal, stejně jako v letech minulých, arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, dále primátor města Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek, člen rady Královéhradeckého kraje Ing. Miroslav Uchytil a Národní centrum pro rodinu.

Celostátní setkání finančně podpořili: Královéhradecký kraj a KDU-ČSL. Další sponzoři: Adalbertinum, Grantis, Karmelitánské nakladatelství, Fifon a CK Avetour.

Video nebo zvukový záznam bude zpracován televizí Noe.


 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.