Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. "Kdo je animátor seniorů?"

PowerPointová prezentace přednášky na Celostátním setkání animátorů seniorů 12. 11. 2009