Skončilo V. celostátní setkání animátorů seniorů

Hradec Králové (Nové Adalbertinum) 5. - 6. 11. 2010

Anketa

Zúčastníte se Celostátního setkání animátorů seniorů 2010?
Skončilo V. celostátní setkání animátorů seniorů

Biskupství královéhradecké
Diecézní centrum pro seniory

pořádalo ve dnech 5. - 6. 11. 2010

V. celostátní setkání animátorů seniorů

... určené lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se aktivně podílejí na chodu křesťanských společenství seniorů (např. na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.) a také těm, kdo se o tuto činnost zajímají a chtějí se aktivně zapojovat především v pastorační práci se seniory.

Hradec Králové, Nové Adalbertinum – Velký sál (Velké náměstí)

Motto: „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“ (Ž 90,12)

Setkání se koná pod záštitou arcibiskupa Mons. ThLic. Karla Otčenáška, PaedDr.h.c., radního Královéhradeckého kraje Ing. Miroslava Uchytila, primátora statutárního města Hradec Králové a Národního centra pro rodinu.

Program:

Pátek 5. 11.

Nové Adalbertinum – chodba přízemí

8:30 – 10:00 – registrace

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9:30 - modlitba růžence
10:00 – 10:45 – předprogram Moses v duchu Taizé (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu)
10:45 – 11:00 – zahájení
od 11:00 – slavnostní bohoslužba – hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Nové Adalbertinum – Velký sál

12:00 – 13:30 – oběd
13:45 – 14:30 – 1. přednáška – P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem.: „Úkol pastorace: začlenit seniory do aktivní společnosti“
14:30 – 14:45 – přestávka
14:45 – 15:30 – 2. přednáška – PhDr. Marie Oujezdská: „Společenské nároky na rodinu a úloha seniora - i z pohledu Evropské unie“
15:30 – 15:45 – přestávka
15:45 – 16:30 – 3. přednáška – P. František Lízna SJ: „Křesťan a pouť“
16:30 – 18:00 – přestávka, ubytování, doprovodný program (promítání filmové pohádky Potůček a Temné jezero knížete Vodomora)
18:00 – 19:00 – večeře
19:15 – 20:00 – benefiční koncert – Eva Henychová (výtěžek bude věnován k podpoře nového vánočního programu Diecézního centra pro seniory „Pojďme za hvězdou“, který je určený lidem v domovech pro seniory)

Sobota 6. 11.

Nové Adalbertinum – Velký sál

8:30 – 9:15 – 4. přednáška – Sr. Miriam Baumruková: „Význam řeholního společenství v životě seniorů“
9:15 – 9:30 – přestávka
9:30 – 10:15 – 5. přednáška – MUDr. Marie Svatošová: „Normální je věřit“
10:15 – 10:30 – přestávka
10:30 – 11:15 – beseda – p. Martin Stropnický: „Velvyslancem ve Vatikánu“
11:15 – 11:30 – přestávka
11:30 – 12:30 – závěrečná reflexe setkání – moderuje P. ICLic Karel Moravec
12:30 – 12:40 – zakončení
od 12:45 – oběd

Informace a přihlášky:

Biskupství královéhradecké
Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661
mobil: 737 215 328
email: animatori@diecezehk.cz
skype: animatori-CR

Během setkání bude probíhat slosování o zajímavé ceny.

Ke stažení: Plakát setkání, 161 kB

Ke stažení: Celostátní setkání animátorů seniorů 2010

12.11.2009

Celostátní setkání animátorů seniorů 2009

Celostátní setkání animátorů seniorů 2009
Adalbertinum, Hradec Králové

Fotil Jan Jankovič

 
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.