10.11.2010, autor: Luděk Bárta, kategorie: Celostátní setkání animátorů seniorů 2010

Společně o práci pro seniory

Anketa

Zúčastnili jste se V. celostátního setkání animátorů seniorů?
 
 
 
Ne. (20%)
 
Zahajovací bohoslužba V. celostátního setkání animátorů seniorů. Foto: Jiří Bittner

Přednášky, besedy, pontifikální mše svatá nebo benefiční koncert, to vše čekalo na zhruba 170 účastníků V. setkání animátorů seniorů v Hradci Králové, které se uskutečnilo ve dnech 5. a 6. listopadu. Jak již napovídá sám název, akce byla určena převážně lidem, kteří se aktivně podílejí na chodu křesťanských společenství seniorů a také těm, kdo se o tuto činnost zajímají a chtějí se zapojit do pastorační práce se seniory. Jedním z cílů setkání je tak nabídnout pomocnou ruku při formaci animátorů a poskytnout jim inspiraci pro působení v jejich okolí. Program zahájila v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Ve svém kázání povzbudil přítomné v plnění jejich životních úkolů a vyzdvihl nezastupitelnost seniorů v životě celé společnosti. Navodil tak vstřícnou a radostnou atmosféru, která provázela celé setkání. „Při sestavování programu se snažíme volit taková témata přednášek, která animátory nejen zaujmou, ale hlavně jim něco dobrého a užitečného pro jejich činnost přinesou. To se daří díky samotným přednášejícím – odborníkům z různých oblastí, ale i dalším vystupujícím, kteří dokáží svými zkušenostmi, nevšedním pohledem na dané téma a vlastním charismatem animátory oslovit,“ přiblížila tvorbu programu organizátorka setkání Veronika Čepelková a dodala: „Výsledkem naší dlouhodobé snahy není jen příjemný pocit z vykonané práce, ale především radost z povzbuzení a obohacení účastníků, kteří následně zakládají nová společenství, vytvářejí zajímavé programy a se stále větším odhodláním přinášejí seniorům radostnou zvěst Kristova evangelia.“ První den vystoupili se svými příspěvky P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem., PhDr. Ing. Marie Oujezdská, P. František Lízna, SJ. Kulturním zpestřením bylo vystoupení písničkářky Evy Henychové, které den uzavřelo. Sobotní část programu byla kratší. Za řečnickým pultem se vystřídaly Sr. Miriam Baumruková a MUDr. Marie Svatošová. Zvláštní pozornost si také získala beseda s Martinem Stropnickým a závěrečná reflexe celé akce. Jak sdělila Veronika Čepelková, po dohodě koordinátorek seniorských aktivit z královéhradecké, olomoucké, ostravsko-opavské a brněnské diecéze se další celostátní setkání animátorů seniorů uskuteční až v roce 2012. Příští rok ho alespoň z části nahradí mezidiecézní setkání seniorů – den pro seniory.

Luděk Bárta

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.