Aktuální akce pro lidi středního a seniorského věku

Aktuální seniorské akce Centra pro rodinu a soc. péči - Ostrava

18. 11. 2010 od 9 hodin na Biskupství ostravsko-opavském - Akademie pro třetí věk - měření času a kalendář - vývoj od nejstarších dob, Lektor: Prof. PhDr. Miloslav Pojsl z Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci

20. 11. 2010 od 9 do 16 hodin v Patoračním a vzdělávacím centru ve Frýdlantu n. Ostr., Ostravská 453 - Den pro babičky a vnučky (babičky - věk neomezen, vnučky 6 - 15 let), Program: hry, povídání, tvoření a další..., Přihlášky do 15. 11. 2010 na tel. 731 534 062

23. 11. 2010 od 9 do 12 hodin na Biskupství ostravsko-opavském - Tvořivé dopoledne -malování a hedvábí, Lektorka: Ivana Zajíčková, Přihlášky do 15. 11. 2010 na tel.: 731 534 062, Omezený počet míst!

1. 12. 2010 - od 9 do 14 hodin na Biskupství ostravsko-opavském - Setkání u adventního věnce - téma: Advent - čas obdarování, Program: mše sv., přednáška, možnost svátosti smíření - Mons. Mgr. Martin David, generální vikář ostravsko-opavské diecéze, Přihlášky do 25. 11. 2010 na tel. 731 534 062

7. 12. 2010 - od 9 do 14 hodin v Domově pro seniory ve Frýdlantu n. O. - Adventní duchovní obnova na téma: Advent - cesta k radosti, Vede: P. Mgr. Vítězslav Řehulka, program: mše sv., přednášky, svátost smíření, adorace, Přihlášky do 30. 11. 2010 na tel.: 731 534 062

9. 12. 2010 - od 9 do 12 hodin na Biskupství ostravsko-opavském - Akademie pro třetí věk - Církevní rok v lidové kultuře, vánoční okruh, Lektor: Prof. PhDr. Miloslav Pojsl z Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci

4. 1. 2011 - od 9 do 12 hodin na Biskupství ostravsko-opavském - KLAS - téma: Člověk a móda

17. 2. 2011 - od 9 do 12 hodin na Biskupství ostravko-opavském - Akademie pro třetí věk - Janovo evangelium, Lektor: P. ThLic. Marek Kozák

Kontakt: Mgr. Marie Göttlicherová, Centrum pro rodinu a sociální péči, Sadová 606
738 01 Frýdek-Místek, tel. 731 534 062, email: mgottlicherova@doo.cz nebo mariegott@seznam.cz