Aktuální seniorské akce Centra pro rodinu a soc. péči - Ostrava

Aktuální seniorské akce Centra pro rodinu a soc. péči - Ostrava

Aktuální seniorské akce Centra pro rodinu sociální péčé - Ostrava

8 . 12. 2010 – Kostel Sv. Ducha – Ostrava – Zábřeh – 1 denní Adventní duch. obnova
pro ved.animátory sen.společenství i pro jiné zájemce - od 8,30 do 13,00 h.
Přednáška a diskuse k ní : Úcta k Panně Marii - P.JUDr.Pavel Forgač
Mše Svatá s prosbami: P.JUDr.Pavel Forgač a P. Mgr. Vítězslav Řehulka

15. 12. 2010 – Posezení u Adventního věnce – Domov seniorů Frýdlant n/Ostravicí
- společenská místnost – program pro seniory domova –8,30 – 12,00 h.

19. 2. 2011 – Ex. dům – Český Těšín – 1 denní setkání pro lidi střed.a sen.věku
- od 8 – 17,30 h. pod názvem: Nekonečné Boží milosrdenství a dobrota.
Návštěva Kostela Sv.Maří Magdalské v Polském Těšíně. Přítomen
Římsko-kat.kněz, přednášky, Mše svatá, duchovní, kult. a společ.program.

17. 3. 2011 – MEZINÁRODNÍ DEN Trénování paměti od 8 – 16.00 h. – Klubovna
DPS na ul. Sadová 606, Frýdek-Místek - ukázky různých metod trénování
paměti, mnemotechniky a možnosti různých cvičení paměti.

30. 4. 2011 – Poutní místo Panny Marie Zlaté Hory – Mariahilf : Setkání u Panny
Marie ve Zlatých Horách pro všechny zájemce nejen z řád sen.,
ale i středního věku. Od 8 do 16,30 h. – Mše svatá, přednášky, modlitby,
vycházka do krásné přírody kolem i vzájemné sdílení se. Přítomen
římsko-kat.kněz.

4. 5. 2011 – Slavnostní program ke DNI MATEK – Hnutí „La vie Montante“
- v 15,30 h. v LD-(Lidový dům) v Místku.

8. 5. 2011 – DEN MATEK – farní Pouť k Panně Marii do Myslíkovských
„Lurd“- za Hnutí „La vie Montante“ duchovní pouť k jeskyni Panně Marii
Lurdské v Palkovicích – Myslík od 14,00 h. do 17,00 h.

13. 5. 2011 – Frýdlant n/Ostravicí – Pastorační středisko B00,
ul. Ostravská 453 – 1 denní setkání pro lidi středního a seniorského
věku pod názvem: Rozjímání nad krásou Boží přírody, přítomen římsko-kat.kněz,
předn., Mše svatá, duchovní, kult. a spol.program. od 9 do 17,30 h.

4. 6. 2011 – Poutní místo Cvilín u Krnova – 1 denní setkání u : P. Marie
Sedmibolestné na Cvilíně. Od 8,30 do 17,00 h. Přítomen římsko-kat.kněz,
Mše svatá, duchovní, kult. a společenský program pro střední a sen.věk bez
rozdílu náboženského význání.

2. 9. 2011 – B00, konf.sál B00 – začátek nového „školního“ seniorského věku -
- pracovní setkání pro ved. Animátory sen.společenství ve farnostech, ale i
pro nové zájemce o tuto práci. Předávání nových pracovních textů pro práci.
Od 8,30 do 16,00 h. Mše svatá – přítomen římsko-kat.kněz, kult.
a spol.duch.program.

10. 9. 2011 – 1 denní setkání pro seniorský a střední věk v Ex. domě –
Český Těšín s výjezdem do Polského Těšína do Kostela Sv. Maří Magdalské
a výstup na Piastowskou věž, přítomen římsko-kat.kněz, Mše svatá,
přednášky, duchovní, kult.a spol.program. Od 8 do 17,30 h.

15. 10. 2011 - 1 denní setkání u Madony SVATOHOSTÝNSKÉ, účast na Mši svaté –
- Svatohubertské a další program pro účastníky setkání, přítomen
Římsko-kat.kněz, přednášky, duchovní, kult. a společenský program.
Od. 8 – do 15, 30 h.

Listopad 2011 – 1 denní setkání od 9 – 17,00 h. - uprostřed týdne běžného
měsíce v listopadu. Program duchovního, kult. a spol. významu pro účastníky
z řád lidi středn. a seniorského věku. Přítomen římsko-kat. kněz,
Mše svatá, přednášky a vzájemná rozprava i návštěva seniorů –
v nedalekém domově pro seniory.

Prosinec 2011 – 1 denní Adventní Duchovní obnova pro vedoucí animátory seniorů,
ale i pro jiné zájemce na B00 od 9 do 13,00 h. Přítomen římsko-kat.
kněz, Mše svatá, přednášky, Anděl Páně, oběd.

4. 12. 2011 - Slavnostní program za Hnutí „La vie Montante“ pro farnost
na Mikulášskou besídku.

Informace a přihlášky:
Biskupství ostravsko-opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči
Sadová 606
738 01 Frýdek Místek
tel.: 731 625 619 nebo 595 171 341
e-mail: cprfm@doo.cz