01.11.2010 [pondělí] - 01.02.2011 [úterý], kategorie:

"La vie Montante" a další aktivity

Biskupství í ostravsko-opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

Nabízíme tyto programy pro střední věk a seniory za Hnutí „La vie Montante“,
tj. „Za radostný, křesťanský, povzbuzující život k Bohu“

Duchovní – 1 denní adventní a postní obnovy pro vedoucí animátory sen.farních
společenství, ale i pro nové zájemce na B00 anebo v některém z kostelů B00

- 1 denní setkání s duchovním, společenským i kulturním programem
pro věřící i nevěřící na duchovních místech v ČR např.: Svatý Hostýn,
Cvilín, Zlaté Hory, Velehrad, Ex. dům - Český Těšín
Součástí programu je i ukázka malování na hedvábí, výroba drátků pro sebe
anebo pro obdarování, ukázky KLASU (Klub aktivních seniorů) s CRSP Brno

- možnost zavedení i odborné vedení Hnutí „La vie Montante“ ve farnostech
- posezení u Adventního věnce v domovech pro seniory
- trénování paměti pro veřejnost z Mozkového joggingu z Prahy

Vzdělávací – 1 x setkávání se v jednotlivých farnostech diecéze od září běžného roku
do června následního roku v časovém rozpětí 1,5 – 2 h.měsíčně na FÚ,
v LD anebo v rodinách a probíráme SVÁTOSTI, probrali jsme již různá
témata: Žalmy, Proroci, Cnosti apod.

Volnočasové : Tříkrálové sbírky, výměnné návštěvy mezi jednotlivými farnostmi
se vzájemným poznáváním kostelů i jiných historických objektů,
součástí kterých je mše svatá i přednášky a jiné, návštěva seniorů
v Domovech pro seniory a v DPS za Hnutí „La vie Montante“

Aktivizační : Příprava slavnostního programu na Den matek v květnu běžného roku
a na Mikulášskou besídku pro dospělé ve farnosti 6. 12. běžného roku

Kontakt: Mgr. Mária Tvrdá, Biskupství ostravsko-opavské,
Centrum pro rodinu a sociální péči, Sadová 606, Středisko Frýdek-Místek,
738 01 Frýdek-Místek 1, tel. 731 625 619, p.l. 595 171 341,
(po,st,pá od 8-14 hodin) e – mail : cprfm@doo.cz