Nabídka akcí nejen pro seniory listopad – prosinec 2009 (včetně pozvánek na rok 2010)

Nabídka akcí nejen pro seniory listopad – prosinec 2009 (včetně pozvánek na rok 2010)

OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE
Biskupství ostravsko-opavské - Centrum pro rodinu a sociální péči o. s.

Nabídka akcí nejen pro seniory listopad – prosinec 2009

Listopad
18. 11. - Ostrava – Zábřeh, Pastorační centrum Jana Pavla II. při kostele Sv. Ducha - Pokračování cyklu o svátostech: Bůh mě posiluje – svátost biřmování; 19. 11. 2009 - Ostrava – biskupství - Akademie pro třetí věk: Život Ježíše Krista ve Svaté zemi - přednáška z biblistiky - P. ThLic. Marek Kozák; 20. 11. 2009 Ostrava – biskupství - Adventní a vánoční dekorace - setkání s Vlastou Luňáčkovou; 26. 11. - Frýdek - sál kláštera u baziliky P. Marie - „Na prahu adventu…“ malé předadventní ztišení a zamyšlení; 1. 11. – 15. 11. - Ostrava – Zábřeh, Pastorační centrum Jana Pavla II. při kostele Sv. Ducha, otevřeno každou neděli 14 – 17 hod. - Výstava „Atributy svatých“, na které se můžete dočíst zajímavosti ze života některých svatých a seznámit se s jejich nejtypičtějšími atributy.

Prosinec
2. 12. - Ostrava – biskupství, Setkání u adventního věnce. Duchovně bude provázet krnovský děkan P. Mgr. Marcel Krajzl; 9. 12. - Frýdlant n.O., Domov pro seniory, Padlých hrdinů 312 - Adventní duchovní obnova, kterou povede P. Mgr. Jiří Ramík; 10. 12. - Ostrava – biskupství - Akademie pro třetí věk: Liturgický rok a jeho prožívání – přednáší Mons. Martin David; 10. 12. - Ostrava, budova Telepace, Kostelní náměstí (vedle biskupství) - Klub ÁMOS při Centru pro rodinu a sociální péči Ostrava - Dny vánočních řemesel

V příštím roce připravujeme a doporučujeme:
21. 1. 2010 - Ostrava – biskupství, Akademie pro třetí věk: Sociální a vztahové aspekty stáří – přednáška PhDr. Josefa Zemana, CSc.; 25. 2. 2010 - Ostrava – biskupství, Akademie pro třetí věk: Bůh nás volá jménem: stvoření, milost a spása – přednáší P. ThLic. Roman Czudek; 3. 3. - Ostrava – biskupství, Postní duchovní obnova, kterou povede P. Bogdan Stepien; 18. 5. 2010 - Ostrava – biskupství, 3. diecézní setkání seniorů, Vycházky na zajímavá místa naší diecéze - a je toho ještě mnohem více…

Pořadatel:

Přihlášky a bližší informace:
Mgr. Marie Göttlicherová, Centrum pro rodinu a sociální péči, Sadová 606, 738 01 Frýdek – Místek, tel. 731 534 062, email: mariegott@seznam.cz