28.03.2010 [neděle] - 31.12.2010 [pátek], kategorie:

Nabídka duchovních, vzdělávacích, volnočasových, mezigeneračních a aktivizačních programů včetně manželských setkání seniorů

Nabídka duchovních, vzdělávacích, volnočasových, mezigeneračních a aktivizačních programů včetně manželských setkání seniorů

Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. Ostrava


Pro seniory a střední věk nabízíme programy v těchto oblastech:
duchovní, vzdělávací, volnočasové, mezigenerační, aktivizační
a
manželská setkání seniorů

Duchovní oblast

- duchovní obnovy
- Setkání u adventního věnce
- programy pro menší otevřené skupiny ve farnostech, DPS apod.
(prožívání liturgického roku, vztahy, práce s biblickými texty, tvořivá činnost, zážitkové programy…)

Vzdělávání

- Diecézní setkání seniorů – setkání se zajímavými hosty, společenství
- Akademie pro třetí věk (je otevřena pro všechny bez rozdílu vzdělání; přednášky z různých oblastí např. biblistiky, dějin, psychologie, liturgiky, církevního práva, umění apod.)
- Den s Biblí ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem (praktická práce s Biblí)
- Přednášky a besedy

Volnočasové a mezigenerační aktivity

- vycházky a poutě na zajímavá místa
- dny pro prarodiče s vnoučaty (výlety apod.)
- tvořivá dopoledne, kde se můžete naučit a vyzkoušet různé zajímavé techniky
- spolupráce s Klubem Ámos a návštěva některých akcí (vánoční a velikonoční řemesla, výstavy apod.)

Aktivizační programy

KLAS – Klub Aktivních Seniorů (ve spolupráci s CRSP Brno)
- program zaměřený na zkvalitnění seniorského věku a příprava na něj (každé setkání obsahuje tyto prvky: trénink paměti, psychomotoriky, nácvik kompetencí, psychohygienu, duchovní témata a další zajímavosti)

Kontakt:

Mgr. Marie Göttlicherová
Centrum pro rodinu a sociální péči o. s., Sadová 606, Frýdek - Místek
mobil: 731 534 062 email: mariegott@seznam.cz

Manželská setkání seniorů nabízejí možnost

- setkat se s přáteli a popovídat si
- pobýt s Pánem
- být jen tak spolu, sami dva, vzdor věku a starostem
- trochu oprášit partnerské vztahy od každodenních všedností a načerpat posilu na další cestu

Kontakt:

manželé Mikovi, V Korunce 16, 713 00 Ostrava -Heřmanice,
e-majl:jiri@akim.cz, tel. 721 220 477

Ke stažení: Leták, 208 kB