01.01.2009 [čtvrtek] - 31.12.2009 [čtvrtek], kategorie:

Nabídka pro seniory


Víkendy pro seniory/seniorky v r. 2009

Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají "třetí věk" svého života. Součástí víkendů jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.

Termíny a místa konání víkendů:

Velehrad 20. - 22. 3.
Sv. Hostýn 22. - 24. 5.
Sv. Hostýn 18. - 20.9.
Velehrad 23. - 25. 10.

Víkendy pořádá Centrum pro rodinný život v Olomouci.

Připravujeme týdenní pobyt pro prarodiče s vnoučaty v penzionu Marianum v Janských Lázních - 25. 7 - 1. 8. 2009

Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice; tel.: 608 407 141

Kontakt na vedoucího Centra pro rodinný život: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz