[], kategorie:

Nabídka seniorských aktivit Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava

Nabídka seniorských aktivit Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava

Biskupství ostravsko-opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči o. s.

Nabízíme tyto programy pro seniory a střední věk:

Duchovní - duchovní obnovy
- Setkání u adventního věnce
- programy pro menší otevřené skupiny např. ve farnostech, domovech
pokojného stáří…
Vzdělávací - Diecézní setkání seniorů s otcem biskupem a zajímavými hosty
- Akademie pro třetí věk
- Den s Biblí ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem

Volnočasové a mezigenerační – vycházky a poutě
- Dny pro prarodiče s vnoučaty
- Tvořivá dopoledne, kde se učíme a zkoušíme různé zajímavé techniky

Aktivizační – KLAS – Klub aktivních seniorů ve spolupráci s CRSP Brno
(program za měřený na zkvalitnění seniorského věku a příprava na něj)

Manželská setkání seniorů

Kontakt: Mgr. Marie Göttlicherová, Centrum pro rodinu a sociální péči, Sadová 606
738 01 Frýdek-Místek, tel. 731 534 062, email: mgottlicherova@doo.cz nebo mariegott@seznam.cz

Nejbližší připravované akce:

18. 11. 2010 Ostrava – biskupství 9 – 12 hod.
Akademie pro třetí věk - Měření času a kalendář - vývoj od nejstarších dob
Lektor: Prof. PhDr. Miloslav Pojsl z Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci

20. 11. 2010 sobota 9 – 16 hod.
Pastorační a vzdělávací centrum ve Frýdlantu n. Ostr., Ostravská 453
Den pro babičky a vnučky (babičky - věk neomezen, vnučky 6 – 15 let)
Téma: Těšíme se na advent
Program: hry, povídání, tvoření a další zajímavosti…
Přihlášky do 15. 11. 2010 na tel. 731 534 062

23. 11. 2010 Ostrava – biskupství 9 – 12 hod.
Tvořivé dopoledne – malování na hedvábí, lektorka Ivana Zajíčková
Přihlášky do 15. 11. 2010 na tel. 731 534 062
Omezený počet míst!

1. 12. 2010 Ostrava – biskupství, 9 – 14 hod.
Setkání u adventního věnce – téma: Advent – čas obdarování
Program: mše sv., přednáška, možnost svátosti smíření – Mons. Mgr. Martin David, generální vikář ostravsko - opavské diecéze
Těšit se můžete také na legendu ze života sv. Mikuláše.
Přihlášky do 25. 11. 2010 na tel. 731 534 062

7. 12. 2010 Frýdlant n.O., Domov pro seniory 9 – 14 hod.
Adventní duchovní obnova na téma: Advent – cesta k radosti
Vede: P. Mgr. Vítězslav Řehulka Program: mše sv., přednášky, svátost smíření, adorace
Přihlášky do 30. 11. 2010 na tel. 731 534 062

9. 12. 2010 Ostrava – biskupství 9 – 12 hod.
Akademie pro třetí věk - Církevní rok v lidové kultuře – vánoční okruh
Lektor:Prof. PhDr. Miloslav Pojsl z Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci

4. 1. 2011 Ostrava – biskupství 9 – 12 hod.
KLAS – téma: Moje jméno

13. 1. 2011 Ostrava – biskupství 9 – 12 hod.
Akademie pro třetí věk – Jaký je rozdíl mezi křesťanstvím a islámem
Lektor: P. ThLic. Petr Šikula

1. 2. 2011 Ostrava – biskupství 9 – 12 hod.
KLAS – téma: Člověk a móda

17. 2. 2011 Ostrava – biskupství 9 – 12 hod.
Akademie pro třetí věk – Janovo evangelium
Lektor: P. ThLic. Marek Kozák