[], kategorie:

Nabídka seniorských programů Centra pro rodinu a soc. péči Ostrava

Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava
Seniorské aktivity
Biskupství í ostravsko-opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

Nabízíme tyto programy pro střední věk a seniory za Hnutí „La vie Montante“,
tj. „Za radostný, křesťanský, povzbuzující život k Bohu“

Duchovní – 1 denní adventní a postní obnovy pro vedoucí animátory sen.farních
společenství, ale i pro nové zájemce na B00 anebo v některém z kostelů B00

- 1 denní setkání s duchovním, společenským i kulturním programem
pro věřící i nevěřící na duchovních místech v ČR – Svatý Hostýn – Bazilika
P.Marie, Cvilín - P.M.Sedmibolestná, Zlaté Hory – Mariahilf, Velehrad –
- Stojanov, Ex. dům – Český Těšín ( s výjezdem do Polského Těšína –
- do Kostela Sv.Maří Magdalské).
Součástí programu je i ukázka malování na hedvábí, výroba dárků
pro sebe anebo pro obdarování, ukázky z KLASU – Klub aktivních seniorů
s CRSP Brno – jak si zapamatovat, jak se bránit proti násilnosti a jiné!

- možnost zavedení i odborné vedení Hnutí „La vie Montante“ ve farnostech

- Posezení u Adventního věnce v domovech pro seniory

- Trénování paměti pro veřejnost z Mozkového joggingu z Prahy –Mezinárodní
Den TP, v Domovech pro seniory

Vzdělávací – 1 x setkávání se v jednotlivých farnostech diecéze od září běžného roku
do června následního roku v časovém rozpětí 1,5 – 2 h.měsíčně na FÚ,
v LD anebo v rodinách a probíráme SVÁTOSTI, probrali jsme již různá
témata: Žalmy, Proroci, Cnosti apod.

Volnočasové : Tříkrálové sbírky, výměnné návštěvy mezi jednotlivými farnostmi
se vzájemným poznáváním kostelů i jiných historických objektů,
součástí kterých je mše svatá i přednášky a jiné, návštěva seniorů
v Domovech pro seniory a v DPS za Hnutí „La vie Montante“

Aktivizační : Příprava slavnostního programu na Den matek v květnu běžného roku
a na Mikulášskou besídku pro dospělé ve farnosti 6. 12. běžného roku

Kontakt: Mgr. Mária Tvrdá, Biskupství ostravsko-opavské, Centrum pro rodinu
a sociální péči, Sadová 606, Středisko Frýdek-Místek,
738 01 Frýdek-Místek 1, tel. 731 625 619, p.l. 595 171 341
(po,st,pá - 8-14 hod)e – mail : cprfm@doo.cz

Nejbližší připravované akce :
8 . 12. 2010 – Kostel Sv. Ducha – Ostrava – Zábřeh – 1 denní Adventní duch.obnova pro ved.animátory sen.společenství i pro jiné zájemce-od 8,30 do 13,00 h. – Přednáška a diskuse k ní : Úcta k Panně Marii - P.JUDr.Pavel Forgač

Mše Svatá s prosbami: P.JUDr.Pavel Forgač P. Mgr. Vítězslav Řehulka

15. 12. 2010 – Posezení u Adventního věnce – Domov seniorů Frýdlant n/Ostravicí
- společenská místnost – program pro seniory domova –8,30 – 12,00 h.

19. 2. 2011 – Ex. dům – Český Těšín – 1 denní setkání pro lidi střed.a sen.věku
- od 8 – 17,30 h. pod názvem: Nekonečné Boží milosrdenství a dobrota.
Návštěva Kostela Sv.Maří Magdalské v Polském Těšíně. Přítomen
Římsko-kat.kněz, přednášky, Mše svatá, duchovní, kult. a společ.program.

17. 3. 2011 – MEZINÁRODNÍ DEN Trénování paměti od 8 – 16.00 h. – Klubovna
DPS na ul. Sadová 606, Frýdek-Místek - ukázky různých metod trénování
paměti, mnemotechniky a možnosti různých cvičení paměti.

30. 4. 2011 – Poutní místo Panny Marie Zlaté Hory – Mariahilf : Setkání u Panny
Marie ve Zlatých Horách pro všechny zájemce nejen z řád sen.,
ale i středního věku. Od 8 do 16,30 h. – Mše svatá, přednášky, modlitby,
vycházka do krásné přírody kolem i vzájemné sdílení se. Přítomen
římsko-kat.kněz.

4. 5. 2011 – Slavnostní program ke DNI MATEK – Hnutí „La vie Montante“
- v 15,30 h. v LD-(Lidový dům) v Místku.

8. 5. 2011 – DEN MATEK – farní Pouť k Panně Marii do Myslíkovských „Lurd“-
- za Hnutí „La vie Montante“ duchovní pouť k jeskyni Panně Marii
Lurdské v Palkovicích – Myslík od 14,00 h. do 17,00 h.

13. 5. 2011 – Frýdlant n/Ostravicí – Pastorační středisko B00, ul. Ostravská 453 –
1 denní setkání pro lidi středního a seniorského věku pod názvem:
Rozjímání nad krásou Boží přírody, přítomen římsko-kat.kněz, předn.,

Mše svatá, duchovní, kult. a spol.program. od 9 do 17,30 h.

4. 6. 2011 – Poutní místo Cvilín u Krnova – 1 denní setkání u : P. Marie Sedmibolestné
na Cvilíně. Od 8,30 do 17,00 h. Přítomen římsko-kat.kněz, Mše svatá,
duchovní, kult. a společenský program pro střední a sen.věk bez rozdílu
náboženského význání.

2. 9. 2011 – B00, konf.sál B00 – začátek nového „školního“seniorského věku – pracovní
setkání pro ved. Animátory sen.společenství ve farnostech, ale i pro nové
zájemce o tuto práci. Předávání nových pracovních textů pro práci.
Od 8,30 do 16,00 h. Mše svatá – přítomen římsko-kat.kněz, kult.
a spol.duch.program.

10. 9. 2011 – 1 denní setkání pro seniorský a střední věk v Ex. domě – Český Těšín
s výjezdem do Polského Těšína do Kostela Sv. Maří Magdalské
a výstup na Piastowskou věž, přítomen římsko-kat.kněz, Mše svatá,
přednášky, duchovní, kult.a spol.program. Od 8 do 17,30 h.

15. 10. 2011 - 1 denní setkání u Madony SVATOHOSTÝNSKÉ, účast na Mši svaté –
- Svatohubertské a další program pro účastníky setkání, přítomen
Římsko-kat.kněz, přednášky, duchovní, kult. a společenský program.
Od. 8 – do 15, 30 h.

Listopad 2011 – 1 denní setkání od 9 – 17,00 h. - uprostřed týdne běžného měsíce
v listopadu. Program duchovního, kult. a spol. významu pro účastníky
z řád lidi středn. a seniorského věku. Přítomen římsko-kat. kněz,
Mše svatá, přednášky a vzájemná rozprava i návštěva seniorů –
v nedalekém domově pro seniory.

Prosinec 2011 – 1 denní Adventní Duchovní obnova pro vedoucí animátory seniorů,
ale i pro jiné zájemce na B00 od 9 do 13,00 h. Přítomen římsko-kat.
kněz, Mše svatá, přednášky, Anděl Páně, oběd.

4. 12. 2011 - Slavnostní program za Hnutí „La vie Montante“ pro farnost
na Mikulášskou besídku