07.11.2010 [neděle] - 12.11.2010 [pátek], kategorie: Další nabídky

Národní pouť do Říma se zastávkou v Assisi

Papež Benedikt XVI., foto: Miloslav Šiffel

Program Svatého otce v České republice byl velmi bohatý a jeho návštěva měla široký dopad na naši společnost, jak o tom hovořil pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Mons. Dominik Duka OP během posledního plenárního zasedání na začátku letošního července na Velehradě a shodují se na tom všichni biskupové českých a moravských diecézí.

"Jestliže celá evropská kultura byla hluboce formována křesťanským dědictvím, platí to obzvláště pro české země, neboť díky misijnímu působení svatých Cyrila a Metoděje v 9. století získal staroslověnský jazyk poprvé psanou podobu. (…) České země byly historicky a územně – tím, že se nacházejí v srdci evropského kontinentu na křižovatce severu a jihu, východu a západu – místem setkávání různých národů, tradic a kultur. Nelze popřít, že to, co někdy bylo příčinou třenic, se dlouhodobě ukázalo jako plodné setkání. Odtud pramení rozhodující role českých zemí v intelektuálních, kulturních a náboženských dějinách Evropy: občas byly bitevním polem, častěji však mostem," uvedl Svatý otec v prvním projevu na ruzyňském letišti těsně po příletu 26. září 2009 a na témže místě se loučil 28. září slovy: "Ve chvíli slavnostního rozloučení vám chci vyjádřit své poděkování za štědrou pohostinnost, které se mi dostalo během krátkého pobytu v této nádherné zemi." Texty všech promluv a informace o průběhu návštěvy Benedikta XVI. jsou dostupné na http://www.navstevapapeze.cz/.
Nyní budou mít možnost všichni, kteří chtějí vyjádřit papeži vděčnost za jeho návštěvu, vykonat děkovnou pouť do Říma, srdce katolické církve.

Datum: 7. 11. - 12. 11. 2010
Cena: 5.990,- Kč s polopenzí v *** hotelu

ODJEZD: 7. 11. z Hradce Králové v 15:00 hod. z parkoviště u Koruny (staré autobusové nádraží), z České Třebové ve 16:30 hod. z autobusového nádraží proti vchodu do budovy ČSD (vlaky), ze Svitav v 17:15 hod. z autobusového nádraží proti čekárně a z Brna ve 18:30 hod. z autobusového nádraží na Zvonařce - nekrytá část, přes cestu je hlídané parkoviště.

NÁVRAT: 12. 11. asi v poledních hodinách po stejné trase

PROGRAM

8. 11. pondělí - kolem poledne přijedeme do Assisi, kde bude mše svatá v bazilice sv. Františka z Assisi, poté ještě asi 1 hodina volného programu, večer dojezd na ubytování na hotel.
9. 11. úterý - během dopoledne navštívíme baziliku sv. Pavla za hradbami, Koloseum - kolosální amfiteátr z období slavného římského starověku (zvenku), bazilika sv. Petra v řetězech (San Pietro in vincoli) Forum Romanum, bazilika sv. Klimenta (hrob sv.Cyrila), kostel Santa Scala (Svaté schody), poté přesun k bazilice Panny Marie Sněžné.
Oficiální zahájení Národní pouti v Římě bude v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria Maggiore v 15.00 hodin, kde bude po modlitbě svatého růžence slavena mše svatá.
10. 11. středa - příležitost poděkovat Svatému otci pro poutníky z České republiky při pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském náměstí, která začíná v 10.00 hodin. Téhož dne odpoledne budou slavit biskupové Čech, Moravy a Slezska společně mši svatou v 15.00 hodin v bazilice sv. Petra.
11. 11. čtvrtek - setkání poutníků v bazilice sv. Jana v Lateránu při společné mši svaté v 10.30 hodin a národní pouť bude ukončena ve 12.30 hodin modlitbou Anděl Páně a Te Deum v bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála Miloslava Vlka, asi 2 hodiny volný program, případně společný program, kolem 17:00 hod. odjezd zpět do České republiky.
Hlavním koordinátorem pouti ustanovila Česká biskupská konference P. Pavla Dokládala z Královéhradecké diecéze.
UBYTOVÁNÍ: 3 x v hezkém hotelu s polopenzí asi 50 minut jízdy za Římem, 2-3 lůžkové pokoje se sociálním zázemím.

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu moderním zahraničním busem tam i zpět, 3x ubytování, 3x snídani, 3x večeři, zdravotní pojištění do zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku a servis průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: dopravu metrem - 1 jízda = 1 euro, připojištění proti stornu (nepovinné)
162,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK)

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, zpěvník - Kancionál, velmi vítána kytara, nebo jiný hudební nástroj. Zcela orientační kapesné ve výši alespoň 50 Euro.

S odesláním cestovní smlouvy požadujeme zaslání zálohy ve výši 2.500,- Kč, kterou po připsání úhrady na náš účet obratem potvrdíme. Lze uhradit i celou částku najednou.

POŘÁDAJÍCÍ: CK AVETOUR s.r.o., Novoměstská 205, Dobruška 518 01, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, e-mail: info@avetour.cz, web: www.avetour.cz

HLÁSIT SE MŮŽETE TAKÉ NA KONTAKTECH DIECÉZNÍHO CENTRA PRO SENIORY,
Velké nám. 35, Hradec Králové 500 01, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328, email: dcs@diecezehk.cz, www.dcshk.cz, skype: seniori.diecezehk.cz.

Ke stažení: Plakátek, 121 kB