01.01.2009 [čtvrtek] - 31.12.2009 [čtvrtek], kategorie:

Plán práce a jiných akcí na rok 2009 - Hnutí La vie montante

Plán práce a jiných akcí na rok  2009 - Hnutí La vie montante

Biskupství ostravsko – opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči
Středisko Frýdek – Místek,
ul. Sadová 606, 738 01 Frýdek-Místek 1

Plán práce a jiných akcí na rok 2 0 0 9

Leden:

5. 1., 6. 1., 9. 1. – Tříkrálová sbírka – vybírání peněz pro potřebné lidi u nás a ve světě!

21. 1. – od 16,00 h. – Hnutí „La vie Montante“ sk. 1 v LD v Místku – běžný pracovní program pro setkávání se ve farnosti.

28. 1. – od 15,30 h. – Společné setkání Hnutí „La vie Montante 1 a 2“ v malém sále LD v Místku.

Únor:

11. 2. 2009 - Středa od 16,00 h. – Setkání Hnutí „La vie Montante 1“ v LD v Místku – běžný pracovní program společn. setkávání se ve farnosti.

27. 2. 2009 – 1. 3. 2009 - Víkend pro seniory a lidi středního věku - Český Těšín, Masarykovy Sady 24, 737 01

- V průběhu měsíce února dle datumu daného z CPR a SP z Olomouce – účast na pracovním setkání vedoucích animátorů seniorů.

Březen:

10. 3. 2009 – Pracovní setkání vedoucích animátorů seniorů z diecéze i pozvaných hostů – animátorů z jiných diecézí na B00 – Konferenční sál B00 od 9,00 h. – do 16,30 h.

18. 3. 2009 – Středa – 1 denní Postní duchovní obnova Hnutí „La vie Montante“ a i ostatn. zájemců – v ŘKFÚ v Jablunkově – povede P. Mgr. Janusz Kiwák. Začátek od 9,00 h. do 15, 30 h.

- V některou postní neděli v březnu anebo v některý postní pátek - záleží to na určení pana děkana Mons. Maňáka Josefa – Hnutí „La vie Montante“ – připraví a vede v Kostele Sv. Jana a Pavla v Místku – Křížovou cestu.

25. 3. 2009: Setkání Hnutí „La vie Montante 1“ v LD v Místku od 16,00 h. – běžný pracovní program setkání.

Duben:

3. 4. – 5. 4. 2009 – Cvilín, Krnov – Panna Marie Sedmibolestná – Víkend pro seniory a lidí středního věku.

15. 4. 2009 – Setkání Hnutí „La vie Montante 1 „ v LD v Místku od 16,00 h. – běžný pracovní program setkání.

Květen:

10. 5. 2009 – Účast na duchovní pouti se společenstvím Hnutí „La vie Montante“ a také se všemi farníky, kteří se duch. pouti účastní pěší duch.pouti od kaple v Myslíku až k P. Marii Lurdské v lese v Myslíku. Po skončení účast a sdílení účastí s jinými společenstvími Místeckého a Frýdeckého děkanátu u paní Anny Šmalcové, kde si při vzájemných rozhovorech odevzdáváme mimo jiného povídání si - i své pracovní zkušenosti.

30. 5. 2009 – Sobota – 3. Svatodušní vigilie v diecézi B00 – Seslání Ducha Svatého – Kostel Sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu - organizační zabezpečení za seniory a lidí středního věku v diecézi konání se této 3. Svatodušní vigilie ve spolupráci s P. Mgr. Martinem Šmídem.

Červen:

11. 6. 2009 - Čtvrtek - Hnutí „La vie Montante“- „Za radostný, křesťanský a pozdvihující život k Bohu“ – připravuje oltařík na Svátek Božího Těla a Krve Páně před Gymnáziem Petra Bezruče v Místku.

17. 6. 2009 – Středa - Setkání Hnutí „La vie Montante 1“ v LD v Místku od 16,00 h. – běžný pracovní program.

- Arcibiskupství olomoucké – CPR a SP – koncem června přebírání pracovních materiálů pro práci se seniory (datum upřesním po konzultací s Mgr. Josefem Zábojem, ved. CPR a SP).

Červenec – srpen:

- Jednodenní výlet Společenství „La vie Montante“ - dle vzájemné domluvy v diecézi B00 nebo i jinde. – Organizačně připravit program.

- Akce se jinak nekonají – jsou dovolené a prázdniny!

Září:

2. 9. 2009 - od 8,30 h. – 16,00 h. - B00 – Konferenční sál biskupství – Pracovní setkání vedoucích animátorů seniorů spojeno s předáváním pracovních materiálů pro práci se seniory.

- 1x odpoledne ve středu – dle volného termínu LD v Místku bude od 16,00 h. - pracovní Setkání se Hnutí „La vie Montante 1.

Říjen:

16. – 18. 10. 2009 - Svatý Hostýn – Bazilika P. Marie – Víkend pro seniory a lidí středního věku

Listopad:

- Pastorační Centrum B00 – během pracovního listopadového týdne: 2. denní Setkání lidí středního věku a seniorů spojeno s duchovním, kulturním a společenským programem a s návštěvou lidí v Domově pro seniory anebo v DPS (Dům pokojného stáří ve Frýdlantu anebo jinde )

- Dle datumu určeného CPR a SP Arcibiskupství olomouckého - v průběhu listopadu – účast na víkendu určeného pro vedoucí animátory seniorů na Velehradě - Stojanově

Prosinec:

6. 12. 2009 – Neděle - Farnost Místek– Hnutí „La vie Montante 1“ připraví spolu s ostatními společenstvími ve farnosti Mikulášský program od 15,00 h. do 18,00 h. v Lidovém domě v Místku - mikulášské odpoledne pro všechny věřící – pro všechny, kdo se ho zúčastní. Nakonec přijde i sám Mikuláš a rozdá všem malé dárky – které si sami zúčastnění přinesou a to ke vzájemnému potěšení a obveselení se!

8. 12. 2009 – B00 – Konferenční sál od 9,00 h. do 14,30 h.: Jednodenní duchovní adventní obnova pro všechny nahlášené zájemce z řád seniorů a lidí středního věku z diecéze i odjinud - Duchovní adventní obnova s P. Mgr. Adamem Ruckim

- Od září běžného roku do konce června následujícího roku: Příprava a vedení Hnutí „La vie Montante“ dle programu připraveného P. A. Krasuckim pro práci se seniory a lidi středního věku a to jednou měsíčně v Lidovém domě v Místku v odpoledních hodinách až do 19,00 h. – Farnost Místek – počet lidí do 20 – v květnu a v prosinci nad 20 lidi.

Na všechny zájemce a účastníky se těší a přihlášky přijímá:

Mgr. Mária Tvrdá, koordinátorka
mobil: 731 625 619
e-mail: cprfm@doo.cz
pevná linka: 595 171 341: v po, st, pá od 8 – 14,00 h.