Po římských stopách apoštola Pavla, Vatikán, San Marino, Padova

Termín: 20. - 26. 6. 2009
Po římských stopách apoštola Pavla, Vatikán, San Marino, Padova

I T Á L I E

Řím + San Marino + Padov
po stopách sv. apoštola Pavla

20. 6. – 26. 6. 2009

6.990,- Kč (4x hotel s polopenzí)

ODJEZD: 20. 6. z Hradce Králové a okolí, ze Svitav, z České Třebové a z Brna. Přesná místa a časy odjezdů budou upřesněné asi 1 měsíc před odjezdem spolu s dalšími informacemi.

NÁVRAT: 26. 6. v odpoledních hodinách.

PROGRAM: 20. 6. sobota - odjezd z ČR

21. 6. neděle – San Marino, mini stát založený již v roce 300 po Kristu, prohlídka „státu“ zejména hradeb a citadely ve středověkém stylu, večer dojezd na ubytování u Říma, večeře.

22. 6. pondělí – snídaně, Via Appia Antica – cesta, kterou od jihu v okovech dorazil sv. Pavel a kde už na něj římští křesťané čekali. Katakomby – posvátná pohřebiště prvních křesťanů – katakomby sv. Kalista, kostelík Quo Vadis (Kam kráčíš), Bazilika sv. Jana na Lateránu – Úcta k apoštolu národů pokračovala a narůstala během dalších staletí a tak se s (nejen) jeho ostatky „můžeme setkat“ v Sancta Sanctorum v papežské soukromé kapli v prvním papežském sídle na Lateránu. Později byly přeneseny dovnitř Baziliky sv. Jana na Lateránu (kostel v katolické církvi důležitější než sv. Petr ve Vatikánu!), Bazilika sv. Kříže (Santa Croce) – místo, kde jsou uchovány ostatky jeruzalémského kříže na kterém zemřel Ježíš Kristus, večeře, ubytování u Říma.

23. 6. úterý – snídaně, San Paolo alla Regola – místo, kde byl pravděpodobně Pavel držen v tzv. domácím vězení, Mamertinský žalář - poté, co byl apoštol Pavel odsouzen k smrti, byl krátce uvězněn (dle tradice) v Mamertinském žaláři – místo, kde věznili největší nepřátele Římské říše, odtud se šlo rovnou vstříc smrti, Tre Fontane – místo Pavlova stětí, Basilika San Paolo fuori mura (Sv. Pavel za hradbami) - po té, co Pavel byl sťat, bylo jeho tělo učedníky přeneseno a pohřbeno na Via Ostiense, v místě, kde se dnes tyčí Bazilika Sv. Pavla za hradbami, Via Ostiense (vstup do Musea della Via Ostiense e Porta s. Paolo) – místo, kde se nachází tabulka s reliéfem, která připomíná legendu, že zde se Pavel s Petrem rozloučili před svou popravou polibkem pokoje, večeře, ubytování u Říma.

24. 6. středa – snídaně, snídaně, návštěva Vatikánu – zejména Baziliky sv. Petra, v případě přítomnosti Svatého otce bude zajištěn vstup na audienci na Svatopetrském náměstí, uctění ostatku bývalého papeže Jana Pavla II., Bazilika Panny Marie Sněžné, dle časových možností ještě Santa Maria in Via Lata – v Římě, existuje ještě další místo jeho druhého římského pobytu (pokud je správné tvrzení některých badatelů, že z prvního vězení byl osvobozen a vydal se na další apoštolské cesty po Španělsku, Řecku a Malé Asii a znovu byl zajat – tentokrát pro obvinění z křesťanství – a vězněn) v Santa Maria in Via Lata, Kostel Santa Prisca – místo, kde podle tradice stál dům páru Akvila a Priska sloužící k scházení místní církve, Santa Maria Scala Coeli – údajná poslední noc sv. Pavla – dvě kobky – jedna z nich „věnovaná“ sv. Zenonu a druhá Pavlovi, ubytování, večeře.

25. 6. čtvrtek – snídaně, Padov - návštěva a prohlídka historického jádra města, která je spojená se sv. Antonínem Paduánským, bazilika di San Antonio s ostatky světce, bazilika sv. Justýny a další objekty, noční transfer do České republiky.

26. 6. – pátek – v odpoledních hodinách návrat do Čech.

UBYTOVÁNÍ: 4x nedaleko Říma v hotelu**/*** s polopenzí.

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu moderním zahraničním klimatizovaným busem, 4x ubytování v hotelu, 4x polopenzi (snídaně, večeře) léčebné výlohy v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku a servis průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: vstupy do některých objektů cca 20 euro. Připojištění proti stornu (nepovinné) 189,- /os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz www.avetour.cz - u každého zájezdu - pojištění nebo na vyžádání v CK).
Pokud 1 měsíc před začátkem zájezdu bude kurz naší měny vůči euru vyšší než 30 Kč bude se muset cena zájezdu nepatrně navýšit.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, zpěvník – Kancionál, velmi vítána kytara, nebo jiný hudební nástroj. Orientační kapesné ve výši alespoň 50 euro + cca 20 euro na vstupy . Budeme se také přesunovat cca 5x po Římě metrem, proto počítejte na dopravu cca 6 euro. Pokusíme se ještě rozšířit program v Římě (dle časových možností). Drobná změna programu možná. Měsíc před odjezdem obdržíte upřesňující informace a pokyny.
S odesláním cestovní smlouvy je nutné uhradit zálohu ve výši 3.000,- Kč, kterou po připsání úhrady na náš účet, potvrdíme kopii zpět.

POŘÁDAJÍCÍ: CK AVETOUR s.r.o., Novoměstská 205, Dobruška 518 01, tel.: 494 623 929, fax.: 494 377 654, mobil 602 441 670. Dle dohody každodenní mše svatá.

Informace a přihlášky také:
u Mgr. Veroniky Čepelkové, mobil: 737 215 328, email: cepelkova(at)diecezehk.cz

Fotogalerie ze zájezdu do Itálie v roce 2007

Zájezd do Řecka