25.02.2010 [čtvrtek], kategorie:

Postní duchovní obnova nejen pro seniory

Sál biskupství Ostrava, Kostelní nám. 1
Postní duchovní obnova nejen pro seniory

Biskupství ostravsko – opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči o. s.

Postní duchovní obnova nejen pro seniory

Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Ef 4,7

Duchovní obnovu vede P. Bogdan Stepień, OSPPE

Program:

mše svatá
přednášky
svátost smíření
křížová cesta
adorace

Kdy: středa 3. března 2010 od 9 do 14 hodin

Kde: sál biskupství Ostrava, Kostelní nám. 1

Přihlášky: do 25. února 2010

Kontakt: Mgr. Marie Göttlicherová, telefon 731 534 062
email: mariegott@seznam.cz

Ke stažení: Plakátek, 600 kB