Představujeme program Diecézního centra pro seniory na rok 2010

KRÁLOVÉHRADECKÁ DIECÉZE
Představujeme program Diecézního centra pro seniory na rok 2010 (řazeno tématicky)

Zajímáme se o prarodiče, jejich vnoučata a mezigenerační vztahy
22. 5. – den úsměvu (III. den pro prarodiče a vnoučata) – Vochtánka, Potštejn, 3. – 10. 7. – pobyt pro prarodiče s vnoučaty – Marianum, Janské Lázně (I. turnus), 10. – 17. 7. – pobyt pro prarodiče s vnoučaty – Marianum, Janské Lázně (II. turnus), 7. – 14. 8. – historicky 15. pobyt pro prarodiče s vnoučaty a třígenerační pobyt (pro prarodiče, rodiče a děti) – III. turnus – Marianum, Janské Lázně, 14. 8. – fórum o mezigeneračních vztazích – Marianum, Janské Lázně, 14. – 21. 8. – pobyt pro prarodiče s vnoučaty – Marianum, Janské Lázně (IV. turnus)

Pořádáme duchovní obnovy s oblíbenými přednášejícími
22. – 25. 3. – duchovní obnova s P. Janem Rybářem SJ pro seniory a seniorské manželské páry – Marianum, Janské Lázně, 10. – 15. 4. – šestidenní duchovní obnova pro seniory a lidi středního věku s P. Ing. Miloslavem Fialou, OPraem. – Marianum, Janské Lázně, 17. – 20. 5. – duchovní obnova pro seniory a osamělé seniory s Mons. ThLic. Bohumilem Kolářem – Marianum, Janské Lázně, 4. – 7. 10. – duchovní obnova pro seniory s Mons. ThLic. Bohumilem Kolářem – Marianum, Janské Lázně, 18. – 21. 10. – duchovní obnova s P. Janem Rybářem SJ pro seniory a animátory seniorů – Marianum, Janské Lázně, 6. – 9. 12. – adventní duchovní obnova s P. Janem Rybářem pro seniory a další zájemce – Marianum, Janské Lázně

Putujeme na zajímavá místa v diecézi, ČR a zahraničí
9. – 16. 3. – pouť do Svaté země s CK Avetour, 3. – 10. 5. – duchovně-odpočinkový pobyt na La Salette + Ars a Taizé, 31. 5. – den seniorů – Vranov u Brna s krátkou návštěvou poutního místa Křtiny,
další nabídku připravujeme na podzim

Poznáváme blíže řeholní život
11. 9. – IV. den s řeholnicemi – klášter Školských sester de Notre Dame, Hradec Králové

Setkáváme se pravidelně na diecézní úrovni
12. 6. – VI. diecézní setkání seniorů a jejich přátel v Hradci Králové

Podporujeme animátory seniorů z diecéze a celé republiky
6. 3. – setkání animátorů seniorů královéhradecké diecéze, Hradec Králové, 15. – 19. 4. – prodloužený tématický víkend pro animátory seniorů a seniory s programem – Marianum, Janské Lázně, 5. – 6. 11. – celostátní setkání animátorů seniorů – Hradec Králové, formačně-vzdělávací setkání pro animátory seniorů (v průběhu roku)

V naší nabídce nechybí ani další tématická setkání
30. 9. – 3. 10. – manželské setkání seniorů, 11. 12. (sobota) – adventní setkání s programem v Hradci Králové

Doporučujeme programy našich přátel, spolupracujeme
8. – 15. 5. – týdenní pobyt s kurzem angličtiny a duchovním programem (nejen) pro seniory – Marianum, Janské Lázně

Pořadatel:

Kontakt:
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328, email: dcs@diecezehk.cz, internetové stránky: www.dcshk.cz, skype: seniori.diecezehk.cz