01.01.2009 [čtvrtek] - 31.12.2009 [čtvrtek], kategorie:

Programy pro seniory při Centru pro rodinu a sociální péči Brno, Josefská


KLAS - Klub aktivních seniorů

Je vítán každý, kdo má chuť příjemně prožít dopoledne ve společnosti vrstevníků a něco nového se dozvědět a prožít. Nabízíme besedy se zajímavými hosty, trénink paměti, rukodělnou činnost, návštěvy výstav a další aktivity. 1x týdně v úterý 9-12 hod.

Kabinet seniorů

Oblíbená forma setkávání seniorské veřejnosti nad křesťanskými a kulturními tématy. Každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci ve Společenském sále na Josefské 1 a každé 2. úterý v měsíci v čajovně „U anděla za vraty“ na Petrově.

Biblické hodiny

Zamyšlení nad texty Starého a Nového zákona. Program probíhá 1x měsíčně ve dvou skupinách. První skupina třetí úterý v měsíci 14,30-16,30 hod. je určena široké veřejnosti, druhá skupina, třetí středa v měsíci 8,30-10,30 hod., seniorům.

Kinokavárna

Pro seniory a jejich blízké. Zveme všechny zájemce o filmový zážitek s kávou či čajem. Každou poslední sobotu v měsíci v 15 hod. v Malém sále, Josefská 1, Brno. Program vždy na recepci a na našich webových stránkách.

Modlitby chval

Otevřený mezigenerační program. Zveme všechny zájemce bez ohledu na věk, zdraví či handicap. 1x měsíčně třetí úterý v měsíci 18,30-21 hod. Společenský sál v bezbariérovém přízemí.

Internetová klubovna pro seniory

Je určena nejen absolventům našich kurzů internetu, ale všem seniorům, kteří mají zájem o internet a práci na PC. K dispozici je PC asistent, který pomůže překonat případné obtíže. Klubovní hodiny: po–čt: 12–14 hod. a sobota: 9–12 hod.

Školička internetu

PC kurzy pro seniory - Kurzy jsou určeny každému, kdo se chce více seznámit s počítačem a internetem v příjemném prostředí vrstevníků. Pořádáme kurzy pro začátečníky a kurzy pokračovací. Výukou provází lektor, k dispozici je PC asistent.

Trénování paměti

Úvodní i pokračovací kurz je otevřen všem, kteří se rádi baví a součastně všestranně rozvíjejí. Pod vedením zkušené lektorky si procvičíte především psychomotoriku a krátkodobou paměť. Poznáte, jak funguje paměť dlouhodobá, a naučíte se i jednoduché triky, jak najít ztracené brýle či nakoupit bez zapomenutého seznamu. Probíhá 1x týdně v délce 120 min.

Cvičení pro seniory

- Relaxační cvičení - Určeno i pro seniory vyššího věku. Jedná se o uvolňující cvičení pro seniory s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a možnostem. Probíhá 1x za 14 dní.

- Kondiční cvičení - Cvičení pro seniory, kteří již cvičí nebo mají jiné pohybové aktivity. Je zaměřené na zvyšování aktivity celého pohybového aparátu. Probíhá 1x týdně.

- Rehabilitační cvičení - Skupinové cvičení zaměřené k udržování aktivity celého pohybového aparátu. V hodinách jsou používány speciální pomůcky (gymnastické míče, Theka-band pásy, masážní balonky, šátky). Probíhá ve dvou skupinách 2x týdně.

Výlety

Určeny seniorům a jejich blízkým. Termíny a cíle jednotlivých výletů k dostání na recepci. Odjezdy od Janáčkova divadla, Rooseveltova ulice, Brno.

Jazykové kurzy

Základní a pokračovací kurzy angličtiny a němčiny. Skupina má max. 12 osob a je vedena zkušeným lektorem. Výuka je zaměřena na praktické využití jazyka, tempo je přizpůsobeno osobním potřebám účastníků. Lekce probíhají 1x týdně v délce 90 min.

Kurzy digitální fotografie

Kurz nabízí zájemcům o digitální fotografování získání praktických dovedností v oblasti digitální fotografie a následné zpracování na PC. Skládá se z 8 lekcí po 2 hod.

Pobyty pro seniory

Tyto programy nabízí Klub přátel rodiny o.s. ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči. Jedná se o pobytové rekreace pro seniory s programem různého zaměření - duchovní obnovy, turistické týdenní pobyty a pobyty pro prarodiče s vnoučaty. Více informací na recepci.

Poradna pro seniory

Pokud se cítíte v nepříznivé sociální situaci a hledáte možnosti pomoci, nabízíme Vám služby poradny pro seniory. Poskytujeme základní sociální poradenství, služba je bezplatná, diskrétní, může být poskytnuta i anonymně. Poradna probíhá vždy v pátek dopoledne, je nutno se předem objednat na recepci nebo na tel. 731 604 219.

Koordinátoři programů pro seniory:

Jindřiška Kašpárková,
e-mail: jindriska.kasparkova@centrum.cz

Dana Žižkovská,
e-mail: dana.zizkovska@centrum.cz

Ing. Richard Kolář, e-mail: seniornet@centrum.cz

Programy pro seniory probíhají v bezbariérových prostorách Centra pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno (pokud není uvedeno jinak).

Kontakt: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: 542 217 464, www.crsp.cz