Řecko - velký okruh z Atén do Soluně

Zájezd roku 2009
Řecko - velký okruh z Atén do Soluně

Cestovní kancelář AVETOUR s.r.o.
a Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové

vás srdečně zvou na zájezd roku 2009

do Řecka lodí a autobusem

velký okruh (11 dnů) z Atén do Soluně
za apoštolem sv. Pavlem a sv. Ondřejem + další památky a zajímavosti antického Řecka

29. 4. - 9. 5. 2009

9.590,- Kč

ODJEZDY: 29. 4. z Hradce Králové, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Svitavy, Brno. Odjezdy budou kolem poledních hodin a přesná místa odjezdů i časy budou sděleny asi 1 měsíc před odjezdem spolu s dalšími informacemi. Nástupní místa mohou být ještě dle dohody upravena.

NÁVRAT: 9. 5. cca v odpoledních hodinách (pouze orientačně)

PROGRAM:

29. 4. středa - odjezd z České republiky přes Rakousko a Itálii
30. 4. čtvrtek - kolem poledne nalodění na loď z Bari, nebo z Brindisi - plavba lodí po Jaderském moři
1. 5. pátek - v dopoledních hodinách příjezd do Patrasu na Peloponéském poloostrově, návštěva kostela sv. Ondřeje, kde byl umučený a pohřbený, starověký Korint - místo obvinění sv. Pavla Židy, Bazilika, Apollonův chrám, divadlo, ubytování v oblasti Atén
2. 5. sobota - Atény/Akropolis - divadlo Heroda Attica, pahorek Areopagos - místo kázání sv. Pavla o neznámém bohu, Athénská Agora (popravení Sokrata), Chrám Dia Olympského, ubytování v oblasti Atén.
3. 5. neděle - Mykény - hlavní středisko mykénské kultury - prohlídka starověkého areálu, Epidauros/Asklepion -prohlídka monumentálního divadla patřící mezi nejzachovalejší v řeckém světě, chrámové budovy, dórský Asklepiuv chrám, ubytování v oblasti Atén.
4. 5. pondělí - Delfy - archeologický areál pod Parnassem, jedno z nejvýznamnějších center starořeckého kultu,divadlo,chrám Apollonův, Svatá cesta, aj., památník bitvy u Thermopyl, dojezd do oblasti Meteory - ubytování.
5. 5. úterý - klášterní komplex Meteora - prohlídka klášterů mezi velkými skalními útvary, hlavní přístupný chrám Metamorfosis, odpoledne přejezd na sever do Soluně - ubytování.
6. 5. středa - celodenní prohlídka Soluně (Thessaloniki) - město známé i našimi věrozvěsty sv Cyrila a sv. Metoděje a opět sv. Pavlem, přístav, Agios Dimítrios - největší řecká bazilika, vítězný oblouk, Agia Sofia, Bílá věž postavená Benátčany, Soluň - ubytování.
7. 5. čtvrtek - výjezd ze Soluně mezi ruiny antické lokality Filippi, velmi pozoruhodné místo spjaté se sv. Pavlem, prohlídka této lokality, zbytky trojlodní starokřesťanské baziliky, divadlo, Akropole se zbytky makedonských, římských i byzantských staveb, římské fórum z doby Marka Aurelia, Soluň - ubytování
8. 5. pátek - během dopoledne odjezd ze Soluně přes Makedonií, Srbsko, Maďarsko a Slovensko do České republiky.
9. 5. sobota - přibližně v odpoledních hodinách příjezd do Východních Čech.

UBYTOVÁNÍ: 6x v apartmánech (studia), které jsou vybaveny s vlastním kuchyňským koutem a lednicí, 1x u Meteory v jednodušším hotelu.

CENA: zahrnuje autobusovou dopravu moderním zahraničním klimatizovaným busem tam i zpět, lodní spojení mezi Itálií a Řeckem, 7x ubytování výše uvedeného typu, pojištění léčebných výloh do zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku a servis průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: stravu, vstupy do vybraných objektů cca 30 euro.
Individuálně lze zajistit za příplatek večeře v ceně asi 10-12 eur v restauracích.

Připojištění proti stornu (nepovinné) 330,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz www.avetour.cz - u každého zájezdu - pojištění).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, zpěvník - Kancionál, velmi vítána kytara, nebo jiný hudební nástroj. Zcela orientační kapesné ve výši alespoň 80 Euro + něco na vstupy - kolem 30 euro.

POKYNY: vážní zájemci obdrží cestovní smlouvu a poštovní poukázku. K zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 4.000,-Kč. Po připsání úhrady na náš účet cestovní smlouvu obratem potvrdíme. Jako cestovní doklad je nutný cestovní pas. Asi 1 měsíc před odjezdem ještě obdržíte finální informace a pokyny k zájezdu.

KONTAKT A PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., Novoměstská 205, Dobruška 518 01, tel.: 494 623 929, tel./fax.: 494 377 654, mobil: 602 441 670. email: info@avetour.cz, www.avetour.cz

nebo DIECÉZNÍ CENTRUM PRO SENIORY, Velké nám. 35, Hradec Králové 500 01, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328, email: dcs@diecezehk.cz, online přihláška a dárkový certifikát: www.avetour.cz nebo http://seniori.diecezehk.cz.

Dle dohody každodenní mše svatá. Jsme vám kdykoliv k dispozici pro dotazy, nejasnosti apod. CK Avetour si vyhrazuje právo na drobnou změnu programu.

Uzávěrka přihlášek a záloh: 27. 2.!!!