Setkání animátorů seniorů královéhradecké diecéze

Hradec Králové, Nové Adalbertinum (Malý sál) - sobota 6. března 2010
Setkání animátorů seniorů královéhradecké diecéze

Setkání animátorů seniorů královéhradecké diecéze

Hradec Králové, Nové Adalbertinum (Malý sál)
Sobota 6. března 2010

Motto: „Nazval jsem vás přáteli“ (Jan 15,15)

Program:

9:00 – bohoslužba – hlavní celebrant P. ICLic. Karel Moravec
10:15 – 11:00 – přednáška – P. Ing. Miloslav Fiala: „Pastorační práce se seniory a její smysl“
11:00 – 12:15 – přestávka, oběd
12:15 – 13:00 – představení zástupců seniorských společenství
13:00 – 13:15 – přestávka
13:15 – 13:45 – svědectví: pí. Ludmila Moudrová a pí. Růžena Kubátová, senior klub Abraham z farnosti Ústí nad Orlicí
13:45 – 14:00 – přestávka
14:00 – 15:00 – praktické ukázky práce s biblickým textem ve společenství

Pořadatel:

Informace a přihlášky (do 4. 3. 2010):

Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328

email: dcs@diecezehk.cz
internetové stránky: www.dcshk.cz, www.animatori.cz
skype: seniori.diecezehk.cz