13.06.2009 [sobota], kategorie:

V. diecézní setkání seniorů a jejich přátel

Hradec Králové 13. 6. 2009
V. diecézní setkání seniorů a jejich přátel

Samotnému setkání bude předcházet předprogram s možností prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie od 8:45 do 9:30 hodin. Po prohlídce bude program v kostele Nanebevzetí Panny Marie pokračovat modlitbou růžence vedenou seniory od 9:30 a v 10:00 hodin slavnostní bohoslužbou celebrovanou arcibiskupem Mons. Karlem Otčenáškem a biskupem Mons. Josefem Kajnekem a dalšími kněžími. Odpoledne přednesou ve Velkém sále Nového Adalbertina svoje příspěvky: Mons. Josef Kajnek (přednáška na téma: „Vím, komu jsem uvěřil“) od 12:30, Mgr. Ing Marie Zimmermannová (katecheze na téma: „Sv. Pavel – průvodce víry“) od 13:30 a p. Aleš Palán z Katolického týdeníku (beseda na téma: „O redakční práci a dělání rozhovorů“) od 14:30 hodin. V odpoledních hodinách přijde účastníky setkání pozdravit diecézní biskup Mons. Dominik Duka OP. Páté diecézní setkání pak zakončí koncert známého zpěváka Jiřího Zmožka od 15:45 hodin. Záštitu nad akcí převzal arcibiskup Mons. Karel Otčenášek.

Na akci jsou zváni jednotlivci i skupiny seniorů z farností. Diecézní centrum pro seniory zve také všechny, kteří se seniory pracují.

Informace a přihlášky:

Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661
mobil: 737 215 328,
email: dcs@diecezehk.cz,
web: www.animatori.cz,
online přihláška: http://seniori.diecezehk.cz
Skype: seniori.diecezehk.cz


Ke stažení: Plakát, 288 kB