07.04.2009 [úterý] - 14.04.2009 [úterý], kategorie:

Velikonoce ve Svaté zemi

se slevou
Velikonoce ve Svaté zemi

IZRAEL - Velikonoce - za skvělou cenu

Poznávací okruh s oslavou křesťanských svátků

termín: 07.04.09 - 14.04.09

cena: 12 990,- (původní cena: 14 490,-)

ODLET: 7.4. z Prahy z ruzyňského letiště

PŘÍLET: 14.4. do Prahy - Ruzyně

PROGRAM: 7 pobytových dnů ve Svaté zemi - Velikonoce či pascha jsou nejvýznamnější křesťanské svátky, které můžete prožít na místech, kde se to vše odehrálo, tématicko - poznávací putování v Kristových stopách. Pro věřící bude v rámci programu celkem 5x mše svatá, pro ostatní osobní volno. Návštěva dostupných biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Jericho, Tábor, Kána Galilejská, Karmel, Ein Karem, hora Pokušení a Blahoslavenství, Kafarnaum, Tiberias, Tabgha, Petrův primát, Jordán, pevnost Masada aj. Koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce, na řece Jordán obnova křestních slibů a plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ: 6x v Betlémě v **/*** hotelu s polopenzí, ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením (dvoulůžkové pokoje upřednostňujeme manželským párům)

PŘEPRAVA: letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme cestovní smlouvu a složenku s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši nejméně 7.000 Kč za osobu (lze i celou základní cenu), zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně, příp. e-mailem – máte-li možnost elektronického podpisu, po obdržení platby potvrdíme kopii smlouvy zpět, celá platba musí být uhrazena nejpozději do 7.3. 2009, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 20 Kč / 1USD a v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit (např. 25 Kč / 1USD = navýšení asi 500 Kč) Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové.

Problematická je snad pouze situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: zájezd je vhodný zejména pro věřící účastníky s ohledem na velikonoční svátky , jedná se o prožití nejvýznamnějších křesťanských svátků přímo ve Svaté zemi, zejména v Jeruzalémě (pátek, sobota, neděle), pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 100 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 24 - 28°C.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, autobus v Izraeli, 6x ubytování, 6x snídaně, 6x večeře, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, ochutnávka vína Cremisan, zákonné pojištění CK proti úpadku, duchovní doprovod

CENA NEZAHRNUJE: 60 USD (vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, výjezd auty na horu Tábor, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu) - platí se až v Izraeli v USD, letecké a bezpečnostní taxy cca 1.250 Kč, palivový příplatek 134 USD - taxy a příplatky jsou pohyblivé a jejich přesná výše bude součástí „ Finálních informací a pokynů“ k cestě měsíc před odletem (obě částky se hradí v Kč, palivový příplatek dle aktuálního kurzu Kč/USD), připojištění proti stornu (nepovinné) 240,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz www.avetour.cz - u každého zájezdu - pojištění).

1. den:
7.4. úterý - sraz všech účastníků na ruzyňském letišti ráno v 07:30 hod. v odletové hale SEVER-TERMINÁL 1 napravo u skleněné stěny, odbavovací pulty od č. 151, vlastní odlet je v 10:40 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, 15:25 hod. místního času přílet do Tel Avivu, tranzit do Betléma na hotel - ubytování, večeře.

2. den:
8.4. středa - snídaně, hora Tábor - místo proměnění Páně, Kána Galilejská - první Ježíšův zázrak - proměnění vody ve víno, Nazaret - bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa - Svaté rodiny, Mariina studna, kostel sv. Archanděla Gabriela, krátké osobní volno, pohoří Karmel - karmelitánský klášter, Mariánská svatyně - Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Betlém - večeře, ubytování.

3. den:
9.4. čtvrtek - snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, krátce pouštní muslimská modlitebna Nábi Músa, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi, dobyté Jozuem Boží mocí, hora Pokušení - výstup ke skalnímu klášteru do míst, kde se Ježíš Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání (vstup dovnitř jen dle časových a technických možností), Kumránské jeskyně (zvenku), koupání v Mrtvém moři v osadě En Gedi, pevnost Massada - Herodův palác, místo posledního odporu ve válce Židovské, Betlém - večeře, ubytování, večerní obřad Zeleného čtvrtku v Betlémě.

4. den:
10.4. pátek - VELKÝ PÁTEK - snídaně, celý den starý Jeruzalém, dopoledne Olivová hora, místo Nanebevstoupení Ježíše Krista, chrám Páter Noster, Dominus Flevit - Pán zaplakal, jedinečné panorama na starý Jeruzalém, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti, odpoledne Staré město, hradby Jeruzaléma, kostel sv. Anny, nádrž Bethesda, chrám Odsouzení a Bičování, Litostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma - zbytky Antoniovy pevnosti, Křížová cesta spolu s Františkány, velkopáteční obřad, Golgota - chrám Božího hrobu - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Betlém - večeře, ubytování.

5. den:
11.4. sobota - snídaně, údolí Ein Karem nedaleko Jeruzaléma - chrám Navštívení a místo narození Jana Křtitele, budova Knessetu, kde zasedá izraelský parlament, obří Menora se starozákonními výjevy, odpoledne seznámení s Betlémem místem narození Ježíše Krista - prohlídky, kostel sv. Kateřiny, bazilika narození Ježíše Krista, Mléčná jeskyně, kde pobývala Svatá rodina, možný nákup levných suvenýrů, Betlém - večeře, obřady Velké noci Vzkříšení.

6. den:
12.4. neděle - snídaně, Jardenit - biblická řeka Jordán, hora Blahoslavenství - Osmero Blahoslavenství, Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, Mensa Christi - Petrův apoštolský primát, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, kratší procházka Tiberiasem, mše svatá, Betlém - večeře, ubytování.

7. den:
13.4. pondělí - snídaně, Zeď nářků – židovské nejposvátnější místo, zároveň je také místem smutku nad zničením Chrámu, Chrámový okrsek - hora Mória se Skalním dómem - nejznámější pamětihodností Jeruzaléma, mešita Al-Aksá - jedno z nejsvatějších míst celého islámského světa, hora Sión - bazilika Zesnutí Panny Marie, Večeřadlo - místo ustanovení Poslední večeře i seslaní sv. Ducha, hrob krále Davida, odpoledne přejezd zpět do Betléma - osobní volno, možnost zůstat individuálně v Jeruzalémě, zpět linkovým autobusem, nebo taxi, příprava na odjezd, kolem půlnoci transfer na letiště.

8. den:
14.4. úterý - v 06:00 hod. ráno odlet z Tel Avivu do Prahy na ruzyňské letiště, přílet v 09:15 hod. místního času.

* Může dojít k časovému posunu odletu a příletu
* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v program (nikoliv zásadní), u
denního programu může být pozměněný sled navštívených míst.
* Mohlo by dojít k úpravě programu v souvislosti s velikonočními svátky (čtvrtek,
pátek, sobota, neděle) – slavení křesťanských velikonočních obřadů
* Individuálně lze navštívit pevnost Masada lanovou dráhou (obě cesty včetně
vstupu) cca 20 USD - není zahrnuto v 60 USD

Kontakt:

CK AVETOUR s.r.o.
Novoměstská 205
518 01 Dobruška

tel: +420 494 623 929
fax: +420 494 377 654
+420 602 441 670
info@avetour.cz
www.avetour.cz

Fotogalerie ze Svaté země