17.10.2010 [neděle] - 26.10.2010 [úterý], kategorie:

Životní pouť do Svaté země a na Sinaj s otevřenou biblí

Izrael, Sinaj
Životní pouť do Svaté země a na Sinaj s otevřenou biblí

IZRAEL - SINAJ

Životní pouť do Svaté země a na Sinaj s otevřenou biblí

17.10. – 26.10. 2010

Last moment nabídka - 22.990,- Kč
(dříve 24.990,-Kč)

ODLET: 17.10. z Prahy z ruzyňského letiště

PŘÍLET: 26.10. do Prahy-Ruzyně

PROGRAM: zájezd bude duchovně doprovázet Mgr. Pavlem Dokládal. Otevřená zůstává i možnost účasti některého z našich českých biskupů. Jedná se vyloženě o poutní cestu církevního charakteru.
Putování po biblických místech v Kristových stopách a na Sinaj Každodenní mše svatá.
Návštěva dostupných biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Jericho, Caesarea Přímořská, Tábor, Kána Galilejská, Karmel, Ein Karem, hora Pokušení a Blahoslavenství, Kafarnaum, Tiberias, Tabgha, Petrův primát, Jordán, pevnost Masada aj. Koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce a plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ: 1x na Sinaji, 4 x v Betlémě, 3x v Nazaretu v **/*** hotelích s polopenzí, ve dvoulůžkových (na přání třílůžkových pokojích se sociálním zařízením), v Nazaretu se může stát, že budeme nuceni odebrat i několik 3 lůžkových pokojů. Pokud si přejete být ubytovaní s někým konkrétním, prosíme o uvedení do cestovní smlouvy.

PŘEPRAVA: letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli a v Egyptě doprava klimatizovanými turistickými autobusy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistické autobusy v Izraeli, autobus v Egyptě, 8 x ubytování v hotelu, 8 x snídaně, 8 x večeře, 1x oběd (ryba sv. Petra), pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis odborného průvodce, vstupy do všech hrazených objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, výjezd auty na horu Tábor, bakšišné na hotelech, bakšišné pro řidiče autobusů, egyptský průvodce, bakšiš pro místního průvodce v Egyptě, hraniční poplatky na izraelské i egyptské straně, ochutnávku vína Cremisan s posezením, zákonné pojištění CK proti úpadku, duchovní doprovod, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek - taxy i příplatek jsou pohyblivé ekvivalenty a jejich přesná výše bude součástí „ Finálních informací a pokynů“ k cestě asi 1 měsíc před odletem (obě částky se hradí v Kč, palivový příplatek dle aktuálního kurzu Kč/USD). Pakliže by letecká společnost navýšila zejména palivový příplatek, muselo by se to projevit v konečné ceně zájezdu.

CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) 300,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, jinak nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK).

POKYNY: vážným zájemcům zašleme cestovní smlouvu, složenku nebo číslo účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit již celkovou cenu 22.990,-/osoba, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. osobně nebo oskenovanou e-mailem, po obdržení platby potvrdíme kopii smlouvy zpět, platba musí být provedena nejpozději do data rezervace, které je uvedeno na cestovní smlouvě, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 20 Kč / 1USD a v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit (např. 25 Kč / 1USD = navýšení asi 500 Kč).
Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 100 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 22 - 28°C.

PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., Novoměstská 205, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, e-mail: info@avetour.cz, web: www.avetour.cz

Denní program CK Avetour s.r.o. v Izraeli ve dnech 17.10. – 26.10. 2010

17.10. neděle - sraz všech účastníků na ruzyňském letišti ve 20:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1,
odbavovací pulty od č. 157, vlastní odlet je ve 23:00 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

18.10. pondělí - 02:50 hod. místního času přílet do Tel Avivu, přesun autobusem do Eilatu s polední přestávkou na individuální oběd - možnost koupání, kolem 12:30 hod. přechod na egyptskou stranu - dojezd k Mojžíšově hoře, mše svatá na poušti po horou, ubytování u kláštera sv. Kateřiny, večeře, spánek cca do 01:00 hod.

19.10. úterý - cca v 01:30 hod., pozvolný nočně - ranní výstup na biblickou starozákonní horu, kde hovořil Hospodin s Mojžíšem z hořícího keře (Jsem Který Jsem…), obdržení Desatera Božích přikázání, vidět vycházet slunce z Mojžíšovy hory je životní zážitek… Jedná se o středně náročný výstup trvající asi 3,5 hod. který zvládají i starší účastníci zájezdu, do 2/3 vrcholu lze najmout velblouda (cca 15 USD), doporučujeme pevnou sportovní obuv a baterku, při cestě na vrchol je několik občerstvovacích zastávek - skalních „restaurací“ (káva, čaj), nabízí se i možnost zůstat celou noc na hotelu, po sestupu potom dle možností prohlídka kláštera sv. Kateřiny (pokud bude otevřený), dopoledne snídaně, poté odjezd zpět do Izraele do Betléma, mše svatá v kostele sv. Antonína nebo na vhodném místě v přírodě během cesty z Egypta, ubytování, večeře.

20.10. středa - snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt - vyhlídka, Jericho - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, hora Pokušení - výstup až k ortodoxnímu klášteru v úbočí hory, dle technických možností i prohlídka kláštera s jedinečnou vyhlídkou na Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté mimo jiné Jozuem Boží mocí, Elíšův pramen, v době polední přestávky lze navštívit fakultativně Tel el Sultan - nejstarší naleziště lidského osídlení (neolit), koupání v Mrtvém moři v osadě En Gedi, pevnost Masada - Herodův palác, místo posledního odporu ve válce židovské, návštěva Masady na úkor koupání v Mrtvém moři - při návštěvě pevnosti koupání v Mrtvém moři cca 1 hod., Betlém večeře, ubytování.

21.10. čtvrtek - snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora - mešita Al-Aksa, Omarova mešita - dominanta Jeruzaléma, biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí Panny Marie, mše sv. Davidův hrob, odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, chrám, sv. Kateřiny, chrám Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, mše svatá v Bazilice narození Ježíše Krista, večer výjezd na večeři do nedaleké orientální restaurace, možnost focení v tradičních kostýmech, lze vyzkoušet i chuť vodní dýmky, ubytování Betlém.

22.10. pátek - snídaně, celý den Jeruzalém, Golgota - chrám Božího hrobu, mše svatá,Staré město, kostel sv. Anny, nádrž Bethesda, Křížová cesta, Litostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma zbytky Antoniovy pevnosti, Hadriánův oblouk, chrám Odsouzení a Bičování, hradby Jeruzaléma, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Smrtelné úzkosti, chrám Hrobu Panny Marie, Olivová hora, panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, chrám Páter Noster, místo Nanebevstoupení Ježíše Krista, večeře, ubytování Betlém. Po večeři posezení s ochutnávkou betlémského vína Cremisan spojené se zajímavou besedou se zástupcem arabského křesťanského politického života.

23.10. sobota - snídaně, Ein Karem - místo Navštívení Alžběty Pannou Marií - Magnifikát, mše svatá, chrám narození Jana Křtitele, Caesarea Přímořská - místo působení sv. Pavla, bývalé hlavní místo římské provincie Judey, sídlo římských prefektů, pohoří Karmel - Mariánská svatyně - Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, přímořské město Akko proslavené v období křižácké vlády vre Svaté zemi, procházka starým městem, ubytování Nazaret, večeře.

24.10. neděle - snídaně, Kána Galilejská - první Ježíšův zázrak - proměnění vody ve víno, hora Blahoslavenství - Osmero Blahoslavenství, mše svatá, Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, Mensa Christi - Petrův apoštolský primát, společný oběd na břehu Genezaretského jezera - ryba sv. Petra, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Jardenit – řeka Jordán – obnova křestních slibů, ubytování v Nazaretu, večeře.

25.10. pondělí - snídaně, Nazaret - mše svatá v bazilice Zvěstování, chrám sv. Josefa - Svaté rodiny, hora Tábor - bazilika Proměnění Páně, místo mnoha starozákonních bitev, vyhlídka do údolí Jesreel, Banyas – prameny Jordánu, Caesarea Filipova, Golanské výšiny, večeře, ubytování Nazaret.

26.10. úterý - snídaně, poté odjezd na letiště do Tel Avivu, ve 12:45 hod. odlet s příletem v 16:50 hod. do Prahy.

* CK AVETOUR s.r.o. si vyhrazuje právo k případné změně odl./přl., a tím i v programu (nikoliv zásadní)
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst.
* Bude možnost navštívit fakultativně i pevnost Masada lanovou dráhou obě cesty včetně vstupu do pevnosti) cca 20 USD - hradí se zvlášť na místě.