Životní pouť do Svaté země "s otevřenou biblí" 9. - 16. 3. 2010

S královéhradeckým biskupem Mons. ThLic. Dominikem Dukou OP
Životní pouť do Svaté země

Pouze náhradníci

Životní pouť do Svaté země s otevřenou biblí

s biskupem královéhradeckým Mons. Dominikem Dukou a Mgr. Pavlem Dokládalem

9.3. – 16.3. 2010

Konečná cena se všemi poplatky a vstupy 21.500,- Kč

ODLET: 9.3. z Prahy z ruzyňského letiště

PŘÍLET: 16.3. do Prahy-Ruzyně

PROGRAM: zájezd bude duchovně doprovázet p. biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka ve spolupráci s Mgr. Pavlem Dokládalem. Jedná se vyloženě o poutní cestu církevního charakteru.
Strávíme 7 pobytových dnů ve Svaté zemi - putování po biblických místech v Kristových stopách. Každodenní mše sv.
Návštěva dostupných biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Jericho, Caesarea Přímořská, Tábor, Kána Galilejská, Karmel, Ein Karem, hora Pokušení a Blahoslavenství, Kafarnaum, Tiberias, Tabgha, Petrův primát, Jordán, pevnost Masada aj. Koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce a plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ: 2 x v Nazaretu, 5 x v Betlémě v **/*** hotelích s polopenzí, ve dvoulůžkových (na přání třílůžkových pokojích se sociálním zařízením), v Nazaretu se může stát, že budeme nuceni odebrat i několik 3 lůžkových pokojů. Pokud si přejete být ubytovaní s někým konkrétním, prosíme o uvedení do cestovní smlouvy.

PŘEPRAVA: letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava klimatizovanými turistickými autobusy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistické autobusy v Izraeli, 7 x ubytování v hotelu, 6 x snídaně, 7 x večeře, 1x oběd (ryba sv. Petra), pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis odborného průvodce, vstupy do všech hrazených objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, výjezd auty na horu Tábor, bakšišné na hotel, bakšišné pro řidiče autobusu, ochutnávku vína Cremisan s posezením, zákonné pojištění CK proti úpadku, duchovní doprovod, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek - taxy i příplatek jsou pohyblivé ekvivalenty a jejich přesná výše bude součástí „ Finálních informací a pokynů“ k cestě asi 1 měsíc před odletem (obě částky se hradí v Kč, palivový příplatek dle aktuálního kurzu Kč/USD). Pakliže by letecká společnost navýšila zejména palivový příplatek, muselo by se to projevit v konečné ceně zájezdu (řádově cca 350 – 500,- Kč).

CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) 240,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, jinak nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK).

POKYNY: vážným zájemcům zašleme cestovní smlouvu a složenku s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši nejméně 7.000 Kč za osobu (lze i celou základní cenu), zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. i osobně nebo e-mailem – máte-li možnost elektronického podpisu, po obdržení platby potvrdíme kopii smlouvy zpět, celá platba musí být uhrazena nejpozději do 10.2. 2009, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 20 Kč / 1USD a v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit (např. 25 Kč / 1USD = navýšení asi 500 Kč)
Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 100 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 20 - 25°C.

PŘIHLÁŠKY: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, Hradec Králové 500 01, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328, email: dcs@diecezehk.cz, www.dcshk.cz (online přihláška + dárkový certifikát), skype: seniori.diecezehk.cz. Pořádatel: CK Avetour s.r.o.

Denní program CK Avetour s.r.o. v Izraeli ve dnech 9.3. – 16.3. 2010

9.3. úterý - sraz všech účastníků na ruzyňském letišti ráno v 07:30 hod. v odletové hale SEVER -TERMINÁL 1, odbavovací pulty od č. 157, vlastní odlet je v 10:40 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, 15:25 hod. místního času přílet do Tel Avivu, přesun do Joppe – mše sv. v chrámu sv. Petra, přejezd do Nazaretu, ubytování, večeře

10.3. středa - snídaně, Nazaret - mše svatá v bazilice Zvěstování, chrám sv. Josefa - Svaté rodiny, Kána Galilejská - první Ježíšův zázrak - proměnění vody ve víno, hora Blahoslavenství - Osmero Blahoslavenství, Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, Mensa Christi - Petrův apoštolský primát, společný oběd na břehu Genezaretského jezera - ryba sv. Petra, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, ubytování v Nazaretu, večeře

11.3. čtvrtek - snídaně, hora Tábor - místo a bazilika Proměnění Páně, mše svatá, pohoří Karmel - Mariánská svatyně - Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Caesarea Přímořská - místo působení sv. Pavla, bývalé hlavní místo římské provincie Judey, sídlo římských prefektů, navečer příjezd do Betléma, ubytování, večeře

12.3. pátek - snídaně, Ein Karem - místo Navštívení Alžběty Pannou Marií - Magnifikát, mše svatá, chrám narození Jana Křtitel), Yad Vashem - památník Holocaustu, obří Menora s biblickými starozákonními výjevy u Knessetu (izraelský parlament), odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, chrám, sv. Kateřiny, chrám Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém večeře

13.3. sobota - snídaně, téměř celý den Jeruzalém, Olivová hora, panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém,
místo Nanebevstoupení Ježíše Krista, chrám Páter Noster, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Smrtelné úzkosti, chrám Hrobu Panny Marie, hradby Jeruzaléma - Staré město, kostel sv. Anny, nádrž Bethesda, Křížová cesta, Litostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma zbytky Antoniovy pevnosti, Hadriánův oblouk, chrám Odsouzení a Bičování, Golgota - chrám Božího hrobu, mše svatá, Betlém večeře, po večeři posezení s ochutnávkou betlémského značkového vína Cremisan spojené se zajímavou besedou se zástupcem arabského křesťanského politického života

14.3. neděle - snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora - mešita Al-Aksa, Omarova mešita - dominanta Jeruzaléma, biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí Panny Marie, mše sv. Davidův hrob, návštěva brusírny diamantů v Jeruzalémě, Betlém - mše svatá, na večeři výjezd do nedaleké orientální restaurace, možnost focení v tradičních kostýmech, lze vyzkoušet i chuť vodní dýmky

15.3. pondělí - snídaně, mše svatá v Betlémě v bazilice Narození Páně, překrásné údolí Wádi Quelt - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, hora Pokušení - výhled z centra města, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, Elíšův pramen, Zachův fíkovník, v době polední přestávky lze navštívit fakultativně Tel el Sultan - nejstarší naleziště lidského osídlení (neolit), pevnost Masada - Herodův palác, nebo koupání v Mrtvém moři v osadě En Gedi cca 2 - 2,5hod.(návštěva Masady na úkor koupání v Mrtvém moři), Betlém - ubytování, večeře

16.3. úterý - v cca v 01:00 hod. lehká snídaně (čaj, káva, sušenky), kolem 01:30 hod.odjezd na letiště, v 06:15 hod. ráno odlet do ČR s příletem do Prahy v 09:25 hod.

* CK AVETOUR s.r.o. si vyhrazuje právo k případné změně odl./přl., a tím i v programu (nikoliv zásadní)
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst i s přihlédnutím k požadavkům pana
biskupa
* Bude možnost navštívit fakultativně i pevnost Masada lanovou dráhou obě cesty včetně vstupu do
pevnosti) cca 20 USD – hradí se zvlášť na místě (mimo vstupy)